„Matko Boska Ostrobramska,

nie masz na swym ręku Dzieciątka Jezus,
to weź mnie na swoje ręce

i przenieś szczęśliwie przez całe życie".

 (św. Maksymilian Kolbe)