Uroczystość 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej z Janaszówka - 27.06.2010