Błogosławieństwo szafarzy nadzwyczajnych w naszej diecezji odbyło się 9 kwietnia 2014 r.