Inscenizacja z okazji 13-go Dnia Papieskiego - 13.10.2013