Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej Parafii w dniach 13-14 marca 2017 r.