Wizytacja kanoniczna Ks. Biskupa Wojciecha Osiala - 16.10.2016 r.