Program śpiewów na I Komunię Świętą - 3.05.2015

Zachęcamy do zapoznania się z pieśniami, które bedziemy wykonywać podczas tegorocznej Uroczystości I Komunii Świętej.

Pieśń na rozpoczęcie Mszy Świętej: Chwalcie łąki umajone

Psalm responsoryjny

Pieśń na Przygotowanie Darów: Ofiaruję Tobie Panie mój

Pieśń na Komunię Świętą: Pan Jezus już się zbliża

Pieśń na Komunię Świętą: Błogosławić Cię chcę

Pieśń na Uwielbienie: Uroczysty Dzień Komunii

Pieśń na procesję do pomnika bł. Jana Pawła II: Nie lękajcie się

Pieśń na zakończenie Mszy Świętej: Baranek Królem jest