ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA BISKUPA JÓZEFA ZAWITKOWSKIEGO

 

   W Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, 20 maja, w katedrze łowickiej, Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski świętował 50-lecie święceń kapłańskich.

 

 

Czcigodni Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Umiłowani Siostry i Bracia,
W niedzielę 20 maja tego roku Kościół Łowicki będzie świadkiem pięknego Jubileuszu. Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski będzie świętował 50-tą rocznicę swoich święceń kapłańskich. Każdy Jubileusz, szczególnie kapłański, jest okazją do podziękowania Panu Bogu i ludziom za każde dobro. Jubileusz 50-lecia kapłaństwa Biskupa Józefa będzie dla nas okazją do dziękczynienia Bogu za Jego posługę w Kościele, w Polsce i w naszej diecezji.
Biskup Józef jest bardzo mocno związany z naszą Diecezją Łowicką. Myślę tu nie tylko o Jego obecnej funkcji Biskupa pomocniczego, ale i o Jego pochodzeniu. Pochodzi z parafii Żdżary k/ Nowego Miasta, z ziemi błogosławionych: Ojca Honorata, Ojca Floriana Stępniaka i Matki Siedliskiej. W Żdżarach też ukończył szkołę podstawową. Maturę otrzymał w Warszawie na Kawęczyńskiej, a Jego profesorem języka polskiego był ks. Jan Twardowski. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1962 r. w Warszawie, z rąk Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego został skierowany jako wikariusz do pracy w Krośniewicach, Legionowie i w Warszawie. Był proboszczem w Gołąbkach, a od 1982 r. proboszczem w Kolegiacie Łowickiej. W 1990 r. przyjął święcenia biskupie z rąk Ks. Prymasa Józefa Glempa i do dziś posługuje Diecezji Łowickiej.
Pragnę Was wszystkich gorąco prosić o modlitwę w intencji Biskupa Józefa. Znamy Jego pieśni religijne, które śpiewamy w kościołach. Pamiętamy Jego kazania radiowe, kazania w wielkich uroczystościach patriotycznych. Znamy Jego książki i nauki rekolekcyjne. Wielu z Was przyjęło sakrament bierzmowania przez Jego biskupią posługę. Niektórzy z Was otrzymało i do dziś w domu przechowują książeczkę do Pierwszej Komunii świętej, zatytułowaną: „Panie mój" autorstwa Ks. Tymoteusza, a jest to pseudonim naszego Jubilata.
Wszystkich i każdego serdecznie zapraszam do naszej odnowionej Bazyliki Katedralnej na wspólne dziękczynienie i modlitwę w intencji Biskupa Józefa w dniu 20 maja na godzinę 18.00.
Do zobaczenia w Łowiczu.
Z serca Wam błogosławię
+ Andrzej F. Dziuba

Życzenia dla Księdza Biskupa Józefa od naszej Parafii

   Z okazji pięknego Jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich - w imieniu całej Parafii w Pilawicach życzymy Ci, drogi Jubilacie, jeszcze kolejnych jubileuszy. Niech dobry Bóg obdarzy Cię zdrowiem i nadal udziela Ci swego błogosławieństwa oraz niech pozostanie w Twoich kapłańskich dłoniach i kierowanych do nas słowach.
 

Niechaj Matka Boża Miłosierdzia, Patronka naszej Parafii, wstawia się za Tobą u Boga, na dalsze lata pasterskiego posługiwania.

 

Twoi diecezjanie z Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia w Pilawicach