CHROŃ ŻYCIE, ZAŁÓŻ ODBLASK! - to hasło wspólnej kampanii adresowanej do mieszkańców małych miasteczek i wsi województwa mazowieckiego. Akcja ma uchronić pieszych przed niebezpieczeństwem na drogach. W ramach kampanii rozesłano do proboszczów parafii plakaty informacyjne oraz nowoczesne, widoczne z kilkuset metrów, samozaciskowe odblaskowe opaski i naklejki, przeznaczone do noszenia na odzież. Odblaski te zostaną rozdane (bezpłatnie) parafianom podczas mszy św. w niedzielę, 28 października.
Przeszło 84 proc. pieszych zabitych w wypadkach, do jakich doszło na mazowieckich drogach w roku 2011, poniosło śmierć po zmierzchu. Z przeświadczeniem o konieczności podjęcia  szybkich środków zaradczych spotkali się przedstawiciele Policji, PKN ORLEN i Kościoła, którzy uznali, że trzeba skonsolidować wysiłki i działać szybko.
Z wieloletnich obserwacji wynika, że okres jesienno-zimowy to czas szczególnie trudny dla pieszych. Wcześnie zapadający zmierzch i zmienne warunki atmosferyczne, godziny szczytu komunikacyjnego przypadające na porę wieczorową oraz ubrani w ciemną odzież piesi to sytuacja bardzo niebezpieczna, skutkująca znaczącą liczbą wypadków. Noszenie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego to dawanie kierowcom samochodów szansy na odpowiednio wczesne zauważenie pieszego (również rowerzysty) i w efekcie uniknięcie potrącenia. W takim prostym zachowaniu przejawiać się może nasz szacunek dla innych i troska o siebie - argumentuje podjęcie działań Policja.