IV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym organizowany przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przypada w tym roku w niedzielę 11 listopada. Tym razem tematem wiodącym jest Egipt, kraj zamieszkały głównie przez wyznawców islamu. Według danych państwowych tylko 10 proc. to chrześcijanie, z czego 9 proc. to Koptowie. Dlaczego Egipt?
Od 2011 roku mnożą się ataki i zamachy na świątynie chrześcijańskie oraz osiedla i wsie zamieszkiwane przez chrześcijan.
Chrześcijanie w Egipcie stają wobec konieczności exodusu, gdyż odmawia się im na równi z innymi mieszkańcami kraju praw obywatelskich.
Zagrożone jest także szkolnictwo prowadzone przez Kościół Katolicki
Zgodnie z egipskim prawem islam jest religią państwową.
Konstytucja gwarantuje wszystkim obywatelom wolność wyznania, ale w praktyce jest ona dramatycznie ograniczona.
W dowodzie osobistym umieszczana jest informacja o wyznaniu. Uznawane są tylko trzy religie: islam, chrześcijaństwo i judaizm.
Wyznawcy innych religii nie otrzymują dowodów osobistych, a w związku z tym nie posiadają żadnych praw. Również muzułmanie, którzy przeszli na chrześcijaństwo nie otrzymują dokumentów.
Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej w 2010 r., w sprawozdaniu rocznym wskazała Egipt na drugiej pozycji w rankingu krajów, w których naruszana jest wolność religijną.
Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) w raporcie z 2011 roku umieściła Egipt wśród 14 krajów gdzie najczęściej, najbrutalniej łamane są wolność religijna i prawa człowieka.