W dniach 2 - 5 lipca 2012 r. udaliśmy się do Pragi. Nawiedziliśmy najsłynniejsze w świecie Sanktuarium Dzieciątka Jezus.  Licząca zaledwie 45 cm drewniana figurka Praskiego Dzieciątka Jezus znajduje się w Kościele Panny Marii Zwycięskiej na Małej Stranie, przy ulicy Karmelitskiej. Figura jest dziełem nieznanego hiszpańskiego artysty z połowy XVI wieku i do roku 1628 była własnością rodu Manrique de Lara. W 1628 r. została ofiarowana karmelitom bosym z klasztoru przez księżniczkę Poliksenę Lobkowitz, córkę Marii Manrique de Lara, żony czeskiego szlachcica Vratislava z Pernštejna. Podobno oddając figurkę, rzekła: ,,Oto oddaję wam, co mam najdroższego. Oddawajcie cześć temu dzieciątku, a na niczym wam zbywać nie będzie”. W 1655 r. biskup Pragi dokonał koronacji Jezulatka, a Praga stała się centrum kultu Bożej Dzieciny. Praskiemu Jezulatku przypisuje się wiele cudów, np. obronę Pragi podczas oblężenia szwedzkiego oraz uratowanie przed epidemią dżumy.
Figurka została wyrzeźbiona w drewnie oraz pokryta warstwą wosku. Obecnie znajduje się na bocznym ołtarzu, dokąd została przeniesiona w 1741 roku. W lewej dłoni Dzieciątko dzierży kulę symbolizującą świat, natomiast jego prawa ręka jest uniesiona na znak błogosławieństwa. Jezulatko jest przebierane przez siostry karmelitanki w jedną ze swoich 70 szat, w zależności od okresu liturgicznego oraz szczególnych okazji. Na przykład w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, w rocznicę koronacji siostry zakładają mu gronostajowy płaszcz. W zwyczaju jest, że wierni i pielgrzymi składają dary i ofiary, wznosząc swoje prośby i szukając pociechy. Niektóre dary można obejrzeć w znajdującym się w kościele Muzeum Praskiego Jezulatka, w którym wystawiona jest również kolekcja szat, w jakie ubierana jest figurka.
Dzięki zakonowi karmelitów kult Praskiego Jezulatka rozpowszechnił się również poza Europą, np. w Ameryce Łacińskiej i w Azji.

Zobacz Galerię zdjęć