Rozpoczęliśmy Rok Wiary, czas szczególnej refleksji poświęconej wierze i modlitwie o jej rozwój. U początku tego Roku chcemy uważniej przyjrzeć się naszej wierze. Wchodząc w Rok Wiary uświadamiamy sobie jeszcze wyraźniej, że wiara jest niezwykłym darem Boga. Często jest ona nazywana skarbem, jaki człowiek posiada w swej ziemskiej wędrówce. Stąd rośnie w nas potrzeba wyrażenia Bogu wdzięczności za ten dar. Im bardziej go sobie cenimy, tym większa jest nasza wdzięczność. Wyrażamy ją przede wszystkim przez to, że staramy się tą wiarą żyć. Jednak ważne znaczenie ma także wyrażenie dziękczynienia przez słowa, śpiew i radość, którą wiara daje. Jest to ważne również ze względu na nas, abyśmy jeszcze lepiej uświadomili sobie, że posiadamy drogocenny skarb, który został nam ofiarowany. Mając taką świadomość, staramy się jeszcze bardziej dbać o to, aby nasza wiara była żywa i nieustannie się rozwijała.
Powrót