11 października w Kościele Katolickim rozpoczął się Rok Wiary ogłoszony przez papieża Benedykta XVI. Będzie to „zachęta do autentycznego i nowego nawrócenia się do Pana, jedynego Zbawiciela świata” (Porta Fidei, 6). Data rozpoczęcia związana jest z dwiema rocznicami: pięćdziesiątą rocznicą rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II oraz dwudziestą rocznicą promulgowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Głównym celem tego okresu jest, aby każdy chrześcijanin mógł „na nowo odkryć w wierzeniu radość i odnaleźć zapał do przekazywania wiary”. Rok Wiary w naszej parafii rozpoczniemy w czwartek Mszą świętą o godz. 17.00 i nabożeństwem różańcowym, podczas którego będziemy rozważać tajemnice światła w duchu Listu apostolskiego Porta fidei . Zachęcam do licznego udziału w tym wydarzeniu.

List apostolski Benedykta XVI „Porta Fidei” ogłaszający Rok Wiary.

 

Powrót