WYPOMINKI

DOBRY JEZU, A NASZ PANIE,

DAJ IM WIECZNE SPOCZYWANIE

Bogu Ojcu Miłosiernemu polecamy naszych bliskich zmarłych.

Módlmy się za zmarłych : papieży, biskupów, kapłanów, diakonów, dk. Andrzeja Wiśniewskiego, siostry zakonne, siostrę Apolonię, s. Ludwikę, braci, ks. Szczepana Dmochowskiego, ks. Antoniego Wiśniewskiego, ks. Szczepana Barcikowskiego, ks. Janusza Kuśmierczyka, Zbigniewa i zmarłych z rodziny Rzepkowskich, Wożniaków, Barbarę, Jana Kwiatkowskich, Zofię, Franciszka Kazanieckich, Głogowskich, Skibów, Wilińskich, Zalewskich, Janukowiczów, Stanisławę Rodziewicz, Zofię Pochmara, Stefana, Irenę Tysiąc, Felę Zalewską, Barbarę, Irenę, Zdzisława Boratynów, Katarzynę Tyburską, zm. z rodziny Królików, Jagasiów, Antczaków, Jankowskich, Grzegorza Gruszeckiego, Marka Marcinkowskiego, Stanisławę, Aleksa Chrabelskich, Grzegorza Dąbrowskiego, + Jeżego Szymaniaka,+ dusze w czyśćcu cierpiące, +

 

BOGDANIEC

Mariana, Zbigniewa Włodarczyków, Mirosława Żakowskiego + Józefa Więckowskiego + Wiktorię, Władysławę, Franciszka, Józefa Jagodzińskich + Martę Kaczmarek + Zofię Włodarczyk Wieczny odpoczynek ..........

 

CHRZCZANY

Jadwigę, Eugeniusza Kałęckich, zm. z rodz. Poprawkich + Natalię, Wacława, Zdzisława Mączyńskich, Franciszka, Jana, Stanisława, Zięcinów + Edwarda, Kazimierę, Gutów, Marka, Mieczysława Ziomskich, rodzinę Pająków, Gutów, Paulinę, Zofię, Marię Gołębiewską, rodzinę Drozdowskich, Gołębiewskich, Barbarę Fiszer, rodzinę Stajszczaków, Andrzeja + Jana, Helenę, Bolesława Adamskich, Kazimierę Józefę Gutów + Michalina, Antoniego Matejko, Alinę Konecką, dziadków Smotarskich + Bolesława, Dariusza, Wandę Misiaków, Urszulę Chudobę, Benedykta Włodarskiego + Stanisława Piotrowskiego + Stefanię Podkańską, Mariana Małgorzatę Janiak +

Wieczny odpoczynek….....

 

JANASZÓWEK

Módlmy się za zmarłych:

+ Stanisława, Helenę Koperskich, dziadków Koperskich i Pawlaków + Sabinę, Jana Koperskich, Wiesławę Żakowską, dziadków Koperskich, Kacprzaków, Jaworskich. + Jana, Stanisławę, Eugeniusza, Czesława, Aleksandra Wódków + Pawła Jakubowskiego, rodziców Jakubowskich. + Zdzisława Paczkowskiego, rodziców Paczkowskich, Mariana Pąka, rodziców Pąków, Tomasza Zygmunta, rodzinę Barszczów + Antoniego, Jana, Halinę Wiśniewskich, Zofię, Stanisława Grochulskich, ks. Szczepana Dmochowskiego + Mariannę Majchrzak, dziadków Majchrzaków, Broniszewskich, Benedykta Cieślaka, Stanisława Godlewskiego, Władysława Wysockiego + Zofię Przybylską + Kamilę, Henryka Dobrzyńskich, Krystynę, Tadeusza Wiśniewskich +  Bogusława, Józefa Gawłów, zm. z rodz. Skonecznych + Krzysztofa Gmurka, Wiesława Piechuckiego, Jadwigę, Adama Konarskich + Marię, Władysława Paczkowskich, Jana Kotkowskiego, Stanisławę, Józefa Fortuniaków + Stanisława, Stanisławę Kacprzaków, Adama Kluczyka + Jana, Justynę, Franciszka Lotów, Józefa, Mariannę Adamskich + za zmarłych rodziców Zielińskich, Sieczków, braci i siostry + Henryka Jeznacha + Wieczny odpoczynek ........

 

KOLONIA KOŻUSZKI  

+ Kazimierę, Edwarda Gutów, Mariana Wasilewskiego, Stanisława, Mariannę, Tadeusza Wiśniewskich, Danutę Szymaniak + Marcina Pawłowskiego, rodziców Pawłowskich, rodziców Rytków + Jana Rzeszotka + Feliksę, Aleksandra Żurawskich + Bogumiła, Edwarda, Kazimierę Wierzchowskich + Antoniego, Marię Sitek + Józefa i rodziców Lange, Tadeusza, Natalię, Jana, Grzegorza Kołodziejaków, rodzinę Parśniaków + Tadeusza Adamskiego, rodziców Ziętków i zmarłe siostry + Józefa, Zygmunta Zająców, za zm. z rodz. Modzelewskich + Kazimierza, Danutę, Grzegorza Kacprzaków + Bronisława, Juliannę, Martę Misiaków + Wacława Zygmunciaka, dziadków Zygmunciaków i Pętlaków +

 Wieczny odpoczynek .......

KOŻUSZKI PARCEL

+ Tadeusza, Mariannę Przybylskich, Jerzego Eberta + Jana, Aleksandrę, Eugenię, Zenona, Władysława Szewczyków, Kazimierę, Stanisława, Edwarda Trafalskich, Ignacego, Waldemara Mirosława Marciniaków, Henryka Czajkę + Jana Lipińskiego + Stanisława, Antoniego Mikulskich, Helenę Tomaszewską, Władysława, Andrzeja Barciaków, Wiesława Barciaka, Marianna Józefa Furmanów + Reginę Antoniego Ćwiklińskich, Stanisławę, Stanisława Januszewskich, Zofie Jana Guzików, Janinę, Romana Krupińskich + Marię Teresę Sylwestrzak, Helenę, Bronisława Galińskich +  Leonarda, Romana, Roberta, Mariana, Józefa Pałubów, Wacława, Józefa, Zygmunta Lisowskich + Henryka, Władysława, Mariannę i wszystkie dusze zmarłe z rodziny Michalaków i Wardawych + Jana, Józefę i wszystkie dusze zmarłe z rodziny Żaczków i Rezwowów + Stanisława Kołaczyńskiego, zm. z rodz. Kołaczyńskich, Elżbietę Król + Annę, Józefa Borków +

Wieczny odpoczynek…......

 

PILAWICE

Módlmy się za zmarłych:

+ Genowefę, Ryszarda Koników + Edwarda Adamczyka + Tadeusza, Bogusława Pawlickich, rodzinę Drzewiczów, Pawlickich +  Jana Nitka, Wacława, Genowefę Piórkowskich, Mariannę Łażewską + Józefa Konika, Halinę, Waldemara Gąta + zm. z rodz. Morawskich, Rykaczewskich i Ćwiklińskich + Edwarda Majchra, Nikodema Bargła +  Wiesława Konika, Cecylię, Jana Czarneckich + Krzysztofa, Józefa Woźnickich + Franciszka, Bronisława, Stanisława Wróblewskich, całą rodzinę Marciniaków + Władysława Jankowskiego +

 

SZCZYTNO

+ Józefa, Mariannę Osińskich, Franciszka, Kazimierę, Stanisława, Stefanię Barciaków, zm. z rodz. Barciaków, Osińskich i Młynarczyków, Helenę Makowską, Klemensa, Zofię Cymerów + Mariannę, Józefa Furmanów, Wandę Jamka, Władysława, Andrzeja Barciaków, zm. z rodz. Barciaków + Annę, Mariana Dąbrowskich + Stanisława, Natalię, Halinę Więckowskich. Edwarda, Genowefę, Jerzego Zakościelnych. + Kazimierza, Zofię, Władysława Szymańskich, Pawła, Marię, Stanisława Bojanowskich +  Wacława Dąbrowskiego, Juliannę Wasilewską, zm. z rodz. Wasilewskich + Jana, Stanisławę Pawłowskich, Henryka Zambrzyckiego + Stanisławę, Andrzeja Nowaków +  Helenę, Franciszka Stępniaków, Bronisławę Andrzeja Piechotów, dziadków Bajurskich, Stanisławę Jakubiak, Wacława Stangryciaka +Janinę, Stanisława, Stefana, Józefa Biniendów, zm. z rodziny Biniendów, Bajurskich + Józefę, Stanisława Górzkowskich, zm. z rodz. Górzkowskich + Weronikę, Juliana, Huberta Pawińskich + zm. z rodz. Barcińskich, rodziców Baronów, Elżbietę Hejchman, Józefa Bojanowskiego, Stanisława Popławskiego + Lucjana, Stefana, Genowefę Antczaków + Wiesława Pawłowskiego, Pawła, Eugeniusza Woźnych, rodzinę Zawadzkich + Stanisława, Danutę Kalota, Mariannę Zdunkiewicz +
Wieczny odpoczynek…

 

WYJAZD

Módlmy się za zmarłych:
+ Henryka, Helenę, Władysława Malesów +  Mieczysława, Adama, Marka Góralczyków, Zofię, Kacpra Mikołajczyków, Huberta Góralczyka, zm. z rodz. Góralczyków, Mikołajczyków + Barbarę, Helenę, Józefa, Szymona, Tadeusza Pętlaków, Natalię, Aleksandra Sitarskich + Tomasza, Tadeusza Domańskich, Irenę, Stefana Lewiczów +  Zofię, Franciszka, Edwarda Bolestów + Mariusza, Emila, Jolantę Kupczyków, Bolesława Jędrucha + Józefę, Józefa, Władysława, dziadków Nowaków i Janosiów + Andrzeja, Tomasza, Kazimierza Rudnickich, rodzinę Rudnickich i Biniendów +

 

WYMYSŁÓW

+ rodziców Karasiów, Kałęckich i Krzysztofa + Zygmunta Matusiaka zm. rodz. Matusiaków, Adamskich, Jadwigę Bieguszewską, Wandę i Pawła Wach + rodzinę Woźnickich , Nitków, Edmunda Raczkowskiego + Józefa Piórkowskiego + Feliksa, Stanisławę Konarskich, dziadków Konarskich, dziadków Malesów, Stanisława Konarskiego + Juliana, Stefanię, Władysława Adamczyków, rodziców Kuśmirków, Teresę Adamczyk + Stefana, Henryka Szatkowskich, Czesława Kacprzaka + Jana, Kazimierza, Stanisławę Szymańskich, Danutę Guzik, Mariana, Mariannę Adamczyk + Zofię, Czesława, Krzysztofa, Lipińskich Władysławę, Henryka Pasińskich zm. z rodz. Lipińskich +

Wieczny odpoczynek…......